Visdomspakke

Selv når Anita Krohn Traaseth angivelig mottar en real drittpakke, gjør hun det til en læringsmulighet. Ja for andre via bloggen sin. Her får leseren mye visdom i hvordan håndtere drittpakker.

Det kan diskuteres hvorvidt det faktisk var en drittpakke hun selv mottok. Men dette bør ikke trekke fra de gode rådene som kommer, som aspirerende ledere kan dra god nytte av. Blogginnlegget kan derfor ikke tolkes som noe annet enn Krohn Traaseth som gir tilbake til leserne sine.

(Det hagler til og med beskyldninger om at blogginnlegget er en slags drittpakke selv. Men hun definerer drittpakker som noe som skjer anonymt, så dette kan umulig være tilfellet.)

final_AKT

Reklamer